PRODUKTY > HKS produkty > WeldScanner

WeldScanner

Mobilný prístroj vhodný na každodenné použitie pre všetky typy zdrojov s oblúkovým zváraním. Meria a zaznamenáva zvárací prúd, napätie, posuv drôtu, prietok plynu + 2 voliteľné vstupy.

 

weldscanner15kb

Vlastnosti:

 

* určený pre všetky typy zváracích zdrojov pri použití vhodných senzorov

* prenosný, robustný, ľahko ovládateľný

* záznam až 64 hodín zváracieho procesu

 

 

Spôsob použitia ako:

 

* zapisovač zváracích parametrov

* digitálny osciloskop pre zobrazenie zváracích parametrov

* kalibračný prístroj pre zváracie zdroje

* meranie teploty v čase T8/5

 

 

Vhodný na:

 

* Stanovenie a optimalizácia zváracej technológie vzhľadom na kvalitu zvaru

* Tvorba pracovných postupov WPS

* Údržba, porovnávanie a kalibrácia zváracích zdrojov

* Dokumentácia zváracích parametrov zvarenca

* Odhalenie chýb pri zváraní (problémy s posuvom drôtu, prietokom plynu, nevhodná príprava zvaru, nedodržanie  pracovného postupu, neautorizované prestavenie zdroja)

 

Názorná schéma pri meraní:

weldscannerschema

 

Príklad použitia ako osciloskop.

Zaujímavá oblasť sa dá zväčšiť, umožňuje používať časové kurzory.

osciloskop

 

 

Príklad použitia ako kalibračný prístroj so správou kalibračných listov.

kalibrac

 

Príklad vyhodnocovania priamo v prístroji WeldScanner.

vyhodnoc

 

Príklad postupu pri vyhodnocovaní na PC.

postup