PRODUKTY > HKS produkty > WeldAnalyst

WeldAnalyst

Je to prídavný software pracujúci na hardware WeldQAS.

 

weldanalyst1

 

Charakteristika:

 

* určený na presné sledovanie a následnú analýzu dynamických charakteristík zváracieho procesu

* vyvinutý pre zváracích odborníkov v priemysle a vývoji

* môže spracovávať a vyhodnocovať dynamické dáta všetkých zváracích procesov

* predstavuje kombináciu viacerých meracích prístrojov (merací prístroj na meranie skutočnej efektívnej hodnoty a strednej hodnoty, pamäťový osciloskop s veľkou dĺžkou záznamu, prostredie pre vykonanie analýzy nameraných údajov... )