TPS

Je to systém WeldQAS doplnený o robustný hardware a software tak, že umožňuje snímať a vyhodnocovať tepelné polia chladnúceho zvaru.

 

Princíp činnosti:

 

Hneď za zváracím horákom sníma robustné zariadenie teplotný profil chladnúceho zvaru. Pohybom horáka a záznamom teplotného profilu vzniká „teplotný obraz chladnúceho zvaru“. Ľudskými očami sa takýto obraz získať nedá. Vyhodnocovaním tohto obrazu sa dajú objaviť chyby vo zvaroch.

 

tps1

 

tps2

 

 

Charakteristika:

 

* nedeštruktívne testovanie zvaru

* vynikajúci systém odhaľovania chýb v porovnaní s klasickými metódami

* vyhodnocovanie kvality zvaru v reálniom čase

* použiteľné pre oblúkové, laserové a indukčné zváranie

* automatické farebné značenie chybných miest

* krátky nastavovací čas pri použití

* dlhodobá dokumentácia a vyhľadateľnost zváracích parametrov

 

Môže odhaliť napríklad:

* póry vo zvare

* asymetrickú hĺbku prievaru

* chýbajúce prievary po stranách zvaru

* chybná príprava hrán zvarov

* polohové chyby zvaru

 

Porovnanie chybného zvaru s jeho teplotným profilom:

 

  tps31tps32

 

Odhalenie chyby pri švovom zváraní potrubia:

 

tps4