PFD

Je to prídavný software pracujúci na hardware WeldQAS. Umožňuje odhaliť chyby vo zvaroch už počas zvárania. (PFD = Pioneering Fault Detection)

 

pfd

 

Princíp činnosti:

 

Zaznamenávajú sa a vyhodnocujú sa malé dynamické zmeny vo zváracích parametroch. Na základe týchto zmien sa generuje takzvaný procesný index. Veľkosť procesného indexu charakterizuje kvalitu konkrétneho zvaru. Tento systém obsahuje aj patentovo chránené prvky.

 

PFD systém može odhaliť napríklad nasledovné chyby:

* póry a diery vo zvare

* chybné uloženie zvaru

* chyba v šírke zvaru

* opotrebovanie špičky horáka

* studený spoj pri naváraní svorníkov

* problémy pri odporovom zváraní